Programos

Vykdomos prevencinės programos:

,,Paauglystės kryžkelės”  bei  ,,Raktai į sėkmę” patyčių prevencijos programos pradėtos vykdyti mokykloje nuo 2015-09-01;

,,Laikas kartu”  programa pradėta vykdyti 1–4 klasėse nuo 2016-09-01.

,,Zipio draugai”  programa pradėta vykdyti priešmokyklinio ugdymo grupėje 2018-09-01.