Programos

Vykdomos prevencinės programos:

,,Paauglystės kryžkelės”  bei  ,,Raktai į sėkmę” patyčių prevencijos programos, kurios pradėtos vykdyti mokykloje nuo 2015-09-01;

,,Antras žingsnis”  programa pradėta vykdyti 14 klasėse nuo 2014-09-01.