Istorija

Formaliojo mokymo pradžia

 

1908-aisiais metais įsteigta pradinė mokykla Judrėnuose. Nuo 1909 m. ji vadinama „Saulės“ draugijos mokykla, 1911 m. pertvarkyta į valdinę pradžios mokyklą. Turimomis žiniomis, mokykla iki 1937 metų buvo įsikūrusi Ubartienės name, ant kurio pamatų šiandien stovi dabartinė miestelio parduotuvė.

Apie 1937 metus Judrėnų  mokykla buvo įsikūrusi Dapkaus dvaro patalpose, kuris jau anksčiau nupirktas iš Bucevičių.

Mokykla buvusi medinė, dviejų aukštų. Viename namo gale gyveno Dapkai, suteikę patalpas mokyklai. Keturios pradinės klasės tilpo dviejuose kabinetuose. Mokykla turėjo didelę salę, kur vykdavo šokiai. Klasėse mokydavosi apie devynis mokinius. Čia dirbusi mokytoja Užgalytė-Viržintienė.

1940–1941 m. Judrėnų pradinė mokykla ir toliau gyvuoja Dapkų ūkyje. Netrukus minėti Dapkai išvažiavo į užsienį, visą namą palikdami mokyklai.

Atėję į mokyklą vaikai nusiaudavo klumpes. Tais laikais visi mokiniai mokėsi „iš dūšios“, buvo drausmingi. Mokytojai gaudavo gerą algą, daug didesnę už amatininko, buvo gerbiami visuomenėje žmonės, su jais labai skaitydavosi valdžia.

Judrėnų mokykloje vyko nacių okupacijos metams būdinga dažna mokytojų kaita. Jau 1941 m. rudenį neliko pedagogų, mokiusių vaikus Judrėnuose sovietmečiu.

1941–1942 m. m. mokykla buvo lankoma pagal mišrią sistemą. Dalis pirmojo skyriaus moksleivių (26 vaikai) pamokose dalyvavo pagal semestrinę lankymo tvarką ir žiemą nesimokė, o kita pirmojo skyriaus grupė (irgi 26 vaikai)  lankė mokyklą su aukštesniųjų skyrių moksleiviais ištisus metus. 1941–1942 m. m. Judrėnų. mokyklos vedėju buvo Stasys Pamedytis.  Mokykloje pirmaisiais nacmečio mokslo metais buvo 116 moksleivių

Mokyklos raida po II pasaulinio karo

Per  pasaulį  tuo metu,  kaip žinia, ritosi baisus II  pasaulinis karas, kuris išblaškė ir Judrėnų mokyklos mokinius , mokytojus. 1947 metais mokykla tame pačiame pastate reorganizuojama į septynmetę.  Į mokyklą mokiniai eidavo basi, klasėse pasišviesdavo žibalinėmis lempomis. Tėvų ir mokinių pastangomis apie 1955 metus Judrėnuose įsteigiamas vidurinis mokymas, mokykla tampa Kvėdarnos vidurinės mokyklos filialu.

1962 m. pavasarį, pavasario atostogų metu buvo atliekami skuboti remonto darbai. Kad greičiau išdžiovintų mokytojų kambario sienas, darbininkai perkaitino krosnį, naktį kilo gaisras, iš po kurio senosios mokyklos pastato liko tik kaminas…

Mokiniams beveik du metus teko mokytis kultūros namuose, kur įsikūrė penkta ir šešta klasės pirmame aukšte, septinta–aštunta klasės palėpėje. Dvi pradinės klasės įsikūrė Bertulienės name, o kitos dvi–Ubartienės name.

Tais metais išleista paskutinė III Judrėnų vidurinės mokyklos laida.

1963 m. pavasarį baigė I 12-kos aštuntokų laida.

1963 m. rugsėjį direktoriumi paskirtas Petras Juozaitis, vadovavęs mokyklai apie 3–4 metus. Jis pradėjo naujos mokyklos statybą.

Tais pačiais metais muzikos mokytojo A. Girčio iniciatyva Judrėnų scenoje  parodomas vaidinimas ,,Atžalynas“, į kurį įtraukiami mokiniai, mokytojai, įvairūs mokyklos, kultūros ir ūkio darbuotojai. Sukūrė chorą, kaimo kapelą, vaidinimą ,,Gieda gaideliai“.

Jau 1964 m. rugsėjo 10 d.  vyko naujos   šiandieninės mokyklos atidarymas. Čia įrengtos aštuonios klasės, fizikos, chemijos kabinetai, darbų kabinetai, mokytojų kambarys.

1985 metais mokyklos direktoriumi paskiriamas  Albinas Strumyla. Kitais metais mokykla reorganizuojama į devynmetę.

1989–aisiais   Lietuvoje  siaučia gaivūs Sąjūdžio vėjai.

 

Atkūrus  Lietuvos Nepriklausomybę

 

1995 metais prie mokyklos vairo stoja dabartinė mokyklos direktorė Irena Račkauskienė. Pradedamas mokyklos atnaujinimas – remontuojamos klasės, fojė dekoruojama medžiu, kiek vėliau – montuojami plastikiniai langai, durys, kuriama lauko aplinka. Pasak buvusios mokytojos A. Vaitkienės, mokykla tampa daug gražesnė, nei buvo nauja.

Mokyklos bendruomenėje kyla idėja –  pasiekimais moksle, sporte, visuomeninėje veikloje siekti tautos didvyrio Stepono Dariaus vardo.

Jau 1995–1996 mokslo metais mokyklos šokių ratelis dalyvauja rajoninėje kolektyvų šventėje, dramos būrelis- rajoninėje apžiūroje. VII klasės mokinė A. Kalvaitytė tampa šauniausia rajono moksleive bei dalyvauja respublikiniame konkurse. Mokyklos berniukų ir mergaičių komandos dalyvauja rajoninėse stalo teniso varžybose, kur berniukų komanda laimi prizinę trečią vietą. Taip pat dalyvaujama rajoninėse šaškių varžybose, kur laimima III vieta.

1996–1997 m.m. įvairiuose rajoniniuose konkursuose laimimos dvi  I, dvi III vietos.

Kitais mokslo metais laimimos keturios III vietos rajoniniuose konkursuose ir II vieta respublikiniame rašinių konkurse ,,Ir aš saugau savo namų ramybę“, kurį parašė septintokas A. Mockus.

1998–1999 m.m . rajoninėse stalo teniso varžybose berniukai laimi I  vietą.

Mokykla ir toliau skina laurus konkursuose.

1999 m. mokyklai suteiktas garbingo tautos didvyrio Stepono Dariaus vardas.

1999-ieji reikšmingi mokyklos istorijoje  tuo, kad nuo rugsėjo 10 d. pagal pasirašytą prezidentūroje sutartį mokyklą pradeda remti p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas.
1999 m. rugsėjo 1 d. mokykloje lankėsi Prezidento V.Adamkaus žmona ponia A. Adamkienė.
2001 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių karinių oro pajėgų baze; 2005 m.– su 3 Žemaičių apygardos rinktine.