Atributika

Himnas

 

Su rytmečio saule į žygį pakylam

Ir tęsiame darbus senolių garbių,

Juk Lietuvai reikia naujų didžiavyrių –

Mes šiandien jais ruošiamės būt.

 

Heraklio mokykla duos kūno tvirtybę,

Kilnus Prometėjas leis kančią ištvert

 Didvyrio Dariaus drąsa dovanota

Įveiksim Atlantus naujus.

 

Mokslo žinias mes paskirsim Tėvynei,

Garbingais vardais vainikuosime Ją

Ir Lietuvos vardą nunešim per Žemę.

Lai Dievas palaimina mus.

 

Žodžiai mokytojo Vlado Ruškio

Muzika mokytojo Broniaus Mockaus