Finansavimo sumos pagal 2019-03-31 duomenis

Finansavimo sumos pagal 2019-03-31 duomenis