Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 metai

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-03-31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-03-31 duomenis 

Finansavimo sumos pagal 2018-03-31 duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio ataskaitų

2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. ataskaitų

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-09-30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal 2017-09-30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-09-30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio ataskaitų

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal 2017-06-30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio ataskaitų

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis

Finansavimo sumos pagal 2017-03-31 duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio ataskaitų

2016 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. ataskaitų

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-09-30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-09-30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal 2016-09-30 d. duomenis
aiškin. raštas prie 2016 m.III ketv. atask.

2016 metai

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis

Finansavimo sumos pagal 2016-06-30 duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio ataskaitų

2016 metai

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (2016-03-31)

Veiklos rezultatų ataskaita (2016-03-31)

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketv. ataskaitų

2015 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. ataskaitų

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (15-06-30) Veiklos rezultatų ataskaita (15-06-30) Finansavimo sumos (15-06-30)

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketvirčio ataskaitų

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (15-03-31)

Veiklos rezultatų ataskaita (15-03-31)

Finansavimų sumos (15-03-31)

Aiškinamasis raštas prie 2015 m.I ketvirčio ataskaitų