Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 metai

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis
Finansavimo sumos pagal 2018-09-30 duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketvirčio ataskaitų

II ketvirtis

Finansavimo sumos pagal 2018-06-30 duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-06-30 duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-06-30 duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio ataskaitų

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-03-31 d. duomenis 
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-03-31 duomenis 
Finansavimo sumos pagal 2018-03-31 duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio ataskaitų

2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. ataskaitų

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-09-30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal 2017-09-30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-09-30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio ataskaitų

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal 2017-06-30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio ataskaitų

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis

Finansavimo sumos pagal 2017-03-31 duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio ataskaitų

2016 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. ataskaitų

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-09-30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-09-30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal 2016-09-30 d. duomenis
aiškin. raštas prie 2016 m.III ketv. atask.

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis

Finansavimo sumos pagal 2016-06-30 duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio ataskaitų

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (2016-03-31)

Veiklos rezultatų ataskaita (2016-03-31)

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketv. ataskaitų