Bendruomenė

Mokyklos taryba

Pirmininkas – Anžela Poškienė Pirmininko pavaduotoja – Sekretorė – Edita Knyzerienė Nariai: Virgutė Zabielienė, Laima Rėbždienė, Andrius Černeckis, Vilius Zabiela (8 klasė), Linita Rėbždaitė (9 klasė) , Tomas Savickas (10 klasė)

Mokinių taryba

Pirmininkė:

Linita Rėbždaitė

(9 klasė)

Pavaduotojas:

 Martynas Plauška 8 klasė