Administracija

  • Mokyklos direktorė – Kristina Ruškienė, trečioji vadybinė kategorija
  • Direktorės pavaduotoja ugdymui – Laima Dargevičienė, trečioji vadybinė kategorija
  • Ūkvedė – Dalia Daugėlienė
  • Buhalterė – Genutė Gansiniauskienė
  • Bibliotekos vedėja – Vilija Norvilienė
  • Psichologė – Modesta Kerpaitė