Administracija

  • Mokyklos direktorė – Kristina Ruškienė
  • Direktorės pavaduotoja ugdymui – Laima Dargevičienė
  • Ūkvedė – Dalia Daugėlienė
  • Buhalterė – Genutė Gansiniauskienė
  • Bibliotekos vedėja – Vilija Norvilienė
  • Psichologė – Asta Lukauskienė
  • Spec. pedagogė – Deimantė Želvienė
  • Logopedė – Džana Matimaitienė