Pagrindinis


Klaipėdos rajono Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla

  • Mokykla ugdo supratimą, kad visi žmonės yra lygūs, kad žmogaus orumas yra nepažeidžiamas.
  • Stiprina tikėjimą kiekvieno asmens unikalumu ir jo galia tobulėti. Visi ką nors gali, niekas negali visko.
  • Puoselėjamos žmogiškosios savybės, atsižvelgiama į dvasinius poreikius, interesus, santykį su aplinka.
  • Mokykloje – laisvė vaikui. Galimybė laisvai rinktis veiklą, daryti sprendimus, taisyti klaidas, formuoti savo asmenybę.
  • Siekia išugdyti veiklų, kūrybingą ir taurų asmenį, pajėgų tobulėti, savarankiškai bei kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas, gebantį priimti sparčios kaitos bei gausios informacijos iššūkius, turintį drąsos apsispręsti ir atsakingai veikti kintančioje tikrovėje.